Projekt / grant

Podpora pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením Ostrava

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019

Neinvestiční dotace ve výši 200 000 Kč.“

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s., Nádražní 1110/44, 702 00 Moravská Ostrava nebo terén v rámci  okresu Ostrava a okolí

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019– 31. 12. 2019

 

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

 

Přizpůsobení