Projekt / grant

Sociální rehabilitace – Podpora poskytování sociálních služeb pro rok 2021, financováno z kap. 313 MPSV státního rozpočtu

Projektu byla poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Neinvestiční dotace ve výši 5 915 000 Kč

Místo realizace služby: Ostrava, Frýdek-Místek a Nový Jičín

Termín realizace projektu:  od 1.1.2021 do 31.12.2021

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení