Projekt / grant

Podpora poskytovaných sociálních služeb pro rok 2020

Projektu byla poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Neinvestiční dotace ve výši 5 084 000 Kč

Místo realizace služby: Ostrava, Frýdek-Místek a Nový Jičín

Termín realizace projektu:  od 1.1.2020 do 31.12.2020

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení