Projekt / grant

Podpora financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021

„Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021“ v rámci dotačního titulu PSDP 3/21 Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb (se statusem „základní“)

 

Neinvestiční dotace ve výši  297 000 Kč

Místo realizace služby: Moravskoslezský kraj

Termín realizace projektu:  od 1.1.2021 do 31.12.2021

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

 

Přizpůsobení