Projekt / grant

Opravy a MTZ pro službu sociální rehabilitace zrakově postiženým – Opava a okolí

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023 v rámci dotačního titulu KSS 2/2023

Neinvestiční dotace ve výši 300 000,-Kč (maximální výše podpory ve výši 80,00%)

Místo realizace: Opava

Termín realizace projektu:  od 1.1.2023 do 31.12.2023

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení