Projekt / grant

Nákup a rekonstrukce budovy pro KAFIRU o.p.s., středisko Opava ; reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016782

 

 

 

 

Cílem projektu je nákup a následná rekonstrukce budovy pro potřeby organizace KAFIRA o.p.s., středisko Opava poskytující své služby osobám se zrakovým postižením. Díky realizaci tohoto projektu bude KAFIRA svým klientům nabízet značně kvalitnější služby v pohodlném a příjemném prostředí a navíc díky přesunu střediska do nově zrekonstruované budovy dosáhne organizace značných energetických úspor.

Předpokládané výdaje projektu: 27 397 872,00 Kč
Maximální výše dotace: 25 708 778,40 Kč
Realizace projektu: 2022 – 2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj Integrovaného regionálního operačního programu v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 

 

Přizpůsobení