Projekt / grant

Nákup kompenzačních a stimulačních pomůcek pro uživatele zařízení Benjamín

Nákup kompenzačních, stimulačních a multismyslových pomůcek pro 2 uživatele zařízení Benjamín.

Projektu byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Města Petřvald

Neinvestiční účelová dotace ve výši 10 000 Kč.

Místo realizace: Petřvald

Termín realizace projektu: do 31.12.2019

Projekt finančně podpořili: Město Petřvald

Přizpůsobení