Projekt / grant

Sociální rehabilitace pro občany Petřvaldu se zrakovým postižením

Nákup kompenzačních, stimulačních a  multismyslových pomůcek pro klienty Benjamínu, občany města Petřvald.

Neinvestiční dotace ve výši: 10 000 Kč.

Místo realizace projektu: občané města Petřvald

Doba realizace projektu: 01.01.2020– 30.11.2020

Projekt je finančně podporován městem Petřvald

Přizpůsobení