Projekt / grant

Na cestě k práci II

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je realizace aktivit, které zvýší šance osob se zrakovým postižením uspět na trhu práce.

Dílčími cíli pak jsou:
1. realizace podpůrného programu pro zájemce nebo uchazeče o práci
2. nabídka aktivit podporující udržení získané práce
3. přímé vyhledávání vhodných pracovních míst na otevřeném trhu práce a poskytování poradenského servisu pro zaměstnavatele
Projekt navazuje na úspěšný pilotní projekt Na cestě k práci, který byl realizován v roce 2015, bylo do něj zapojeno 13 účastníků – občanů Moravskoslezského kraje se zrakovým postižením. 8 z účastníků projektu našlo v jeho průběhu pracovní uplatnění, z toho 5 na otevřeném trhu práce.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: lidé se zrakovým postižením z Moravskoslezského kraje, kteří hledají pracovní uplatnění na trhu práce a jsou ve věku 18-65 let.

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. ve Frýdku-Místku, působnost v rámci okresu Frýdek – Místek

Doba realizace projektu: 15. 4. 2016 – 14. 4. 2017

 

Aktivity projektu:

  1. individuální program – individuálně zaměřené pracovně právní poradenství; poradenství ohledně dalšího vzdělávání a rozšiřování kvalifikace; poradenství v oblasti vhodných kompenzačních pomůcek k pracovnímu začlenění, zaškolení v práci s pomůckami, které účastník projektu může využít v pracovním začlenění, individuální podpora v dalších oblastech související s pracovním začleněním, apod.
  2. skupinový podpůrný program – Nácvik komunikačních a sociálních dovedností I., Nácvik komunikačních a sociálních dovedností II.
  3. nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu související s pracovním začleňováním
  4. asistence na pracovišti (krátkodobá, dlouhodobá)
  5. práce na zkoušku
  6. přímé vyhledávání vhodných pracovních míst a poradenský servis pro zaměstnavatele

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, nebo v případě zájmu o účast v projektu, kontaktujte, Mgr. Lenku Platošovou, 777 246 385, e-mail: lenka.platosova@kafira.cz

Zhodnocení projektu a jeho výstupy: zhodnocení projektu s jeho výstupy bude zveřejněno do 1 měsíce po ukončení projektu

 

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení