Projekt / grant

Muzikoterapie a angličtina pro zrakově postižené

Název projektu: Muzikoterapie a angličtina pro zrakově postižené

 

Cíl projektu: Cílem projektu je realizace aktivit, které aktivizují, vzdělávají, rozvíjí dovednosti a motivují osoby se zrakovým nebo kombinovaným postižením nad rámec poskytované služby sociální rehabilitace.

Poskytované aktivity budou navazovat na sociální službu sociální rehabilitace, kterou poskytujeme ve středisku ve Frýdku-Místku a budou rozvíjet oblast sluchového vnímání, prostorové orientace, vzdělávat v oblasti anglického jazyka, nabízet možnost vyplnění volného času s edukačně psychoterapeutickým účinkem.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: děti od 7 let, dospělí a senioři se zrakovým postižením nebo zrakovým postižením s přidruženými jiným druhem postižení z Frýdku-Místku a okolí.

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 595

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

 

Aktivity projektu:

  • muzikoterapie
  • výuka angličtiny

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, nebo v případě zájmu o účast v projektu, kontaktujte, Mgr. Lenku Platošovou, speciální pedagog, 777 246 385, e-mail: lenka.platosova@kafira.cz

 

Výstupy projektu: projekt by měl podpořit 8 osob se zrakovým postižením.

 

 

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení