Projekt / grant

Multismyslový snoezelen koutek pro zrakově postižené osoby v Ostravě

Projekt na vybudování multismyslového snoezelen koutku pro práci s klienty ve středisku Ostrava.

 

Výstupem projektu je zařízení zatemněného prostoru pro zrakově postižené osoby využívající světelné, zvukové, hmatové, vibrační a relaxační pomůcky ke stimulaci zrakového vnímání a podporu dalších smyslů.

Nadační příspěvek ve výši 56 000 Kč.

Místo realizace: Nádražní 1110/44, 702 00 Moravská Ostrava

Termín realizace projektu:  od 01.01.2021 do 31.12.2021

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

 

Přizpůsobení