Projekt / grant

Multismyslová místnost pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením

Cíl projektu: vybudování multismyslové místnosti Snoezelen, pro využití osobami se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižení, kteří v našem zařízení využívají službu Sociální rehabilitace. Činnost v rámci nové snoezelen místnosti bude doplňovat aktivity poskytované v rámci službu Sociální rehabilitace, převážně bude tato místnost využívána k rozvoji smyslového vnímání, prostorové orientace, k relaxaci a k celkové aktivizaci klientů.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: děti od 7 let, dospělí bez omezení věku, se zrakovým postižením nebo zrakovým postižením v kombinaci s jiným druhem postižení nebo nemocí

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. ve Frýdku-Místku, působnost v rámci okresu Frýdek – Místek

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

 

Aktivity projektu:

  1. technická příprava místnosti (úprava elektrických rozvodů, instalace nových zásuvek, výmalba, nákup a instalace závěsů, zatemnění apod.)
  2. nákup potřebného vybavení (relaxační vaky, křesla, projektory, hvězdné nebe, optická vlákna, apod.)
  3. instalace a montáž pomůcek v místnosti externím odborníkem
  4. zahájení činnosti v rámci snoezelen prostředí – předpokládáme zahájení činnosti v srpnu 2016

 

Partneři projektu: snoezelen místnost připravujeme pod odborným vedením a ve spolupráci s paní Bc. Renátou Filatovou, garantkou konceptu Snoezelen-MSE© v ČR a SR, prezidentkou ISNA-MSE pro ČR a Slovensko.

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu kontaktujte Mgr. Danielu Horákovou, 777 574  369, e-mail: daniela.horakova@kafira.cz, nebo Mgr. Lenku Platošovou, 777 246 385, e-mail: lenka.platosova@kafira.cz

 

Zhodnocení projektu a jeho výstupy: zhodnocení projektu s jeho výstupy bude zveřejněno do 1 měsíce po ukončení projektu. O zahájení činnosti v rámci snoezelen prostředí ve středisku Frýdek-Místek a o průběhu této činnosti, budeme průběžně informovat v aktualitách na těchto webových stránkách.

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení