Projekt / grant

MTZ ve středisku v Novém Jičíně – služba sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením (2021)

Projektu byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace pro služby sociální rehabilitace v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021“.

 

Neinvestiční dotace ve výši  200 000 Kč

Místo realizace služby: Moravskoslezský kraj (středisko Nový Jičín)

Termín realizace projektu:  od 1.1.2021 do 31.12.2021

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení