Projekt / grant

Moderní technologie – významný pomocník lidí se zrakovým postižením

Název projektu: Moderní technologie – významný pomocník lidí se zrakovým postižením

 

Cíl projektu: Cílem projektu je realizace vzdělávacích kurzů pro osoby se zrakovým postižením v oblasti obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi IT a návazných kurzů v oblasti práce s informačními a komunikačními technologiemi.

Tyto kurzy jsou realizovány v rámci sociální služby Sociální rehabilitace.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou děti od 7 let, dospělí a senioři bez omezení věku se zrakovým postižením z Moravskoslezského kraje.

 

Místo realizace projektu: Projekt je realizován ve střediscích KAFIRA o.p.s., v Opavě, Horní náměstí 47; v Ostravě, Nádražní 44; v Novém Jičíně, Štefánikova 7; ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 595. Dále bude realizován terénně v domácnosti klientů v rámci celého Moravskoslezského kraje.

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

 

Aktivity projektu:

  1. nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi IT – cílem je získání dovedností v ovládání pomůcky a jejich externích systémů
  2. nácvik hmatové desetiprstové metody psaní na klávesnici
  3. navazující kurzy zvyšující počítačovou gramotnost a ovládání informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) s využitím digitálních kompenzačních pomůcek

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu kontaktujte paní Jaromíru Čubokovou, 777 574 368, e-mail: jaromira.cubokova@kafira.cz

 

Výstupy projektu: Očekáváme, že realizace projektu podpoří 30 osob, které se zapojí do projektových aktivit. Realizací projektu získají dovednosti potřebné pro obsluhu náročných pomůcek na bázi IT a zvýší se celkově jejich počítačová gramotnost a dovednosti při využívání moderních technologií. Realizováno by mělo být 40 kurzů.

 

 

Projekt finančně podpořili:

 

Projekt je realizován za finanční pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu z celonárodní veřejné sbírky Světluška v rámci dlouhodobého grantového programu Technologie se Světluškou. Výše nadačního příspěvku je 100 000,-Kč.

cro+svetluska

 

 

 

 

 

 

 

Dále za podpory Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy, Statutárního města Frýdku-Místku a města Nový Jičín.

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení