Projekt / grant

MOBILITA – Automobil pro terénní práci se zrakově postiženými osobami

Investiční projekt na zajištění dostupnosti přímé péče těžce zrakově postiženým klientům v Ostravě a okolí. Osobní automobil pro středisko Ostrava k zajištění terénní práce vedoucí k podpoře soběstačnosti a samostatnosti zrakově postižených dětí od 7. let, dospělých i seniorů.

 

Nadační příspěvek ve výši 120 000 Kč

Místo realizace: středisko Ostrava a okolí

Termín realizace projektu:  od 01.01.2021 do 30.06.2021

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

Přizpůsobení