Projekt / grant

Materiálně technické zabezpečení služby sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením a opravy ve středisku v Ostravě

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

„Materiálně technické zabezpečení služby sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením a opravy ve středisku v Ostravě“

Projektu byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu kraje Moravskoslezského kraje na rok 2019.

Neinvestiční dotace ve výši 300 000 Kč.

Místo realizace: Ostrava

Termín realizace projektu: 1.1.2019 – do 31.12.2019

 

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

 

Přizpůsobení