Projekt / grant

Materiálně-technické zabezpečení pro potřeby osob se zrakovým postižením

Cíl projektu: zakoupení materiálně-technického vybavení podporující tyflografickou práci pro potřeby osob se zrakovým postižením nebo samotných zrakově postižených osob.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou děti od 7 let, dospělí a senioři bez omezení věku se zrakovým postižením z Moravskoslezského kraje.

 

Místo realizace projektu: Projekt je realizován ve středisku KAFIRA o.p.s., v Ostravě, Nádražní 44.

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

 

Aktivity projektu:

  1. Zakoupení reliéfní tepelné tiskárny PIAF, vč. speciálního nadouvacího (teplocitlivého) papíru ve formátu A4 i A3. Výstupem této tiskárny je okamžitý hmatný obrázek, který je shodný s předlohou (vytištěnou, napsanou či nakreslenou ručně) a umožňuje zrakově postiženým klientům zlepšit vnímání obrázků, map, vlastní kresby, písma, podpisu, či získat lepší prostorovou představu o předmětu, trase, budově apod.
  2. Zakoupení vypalovací keramické peci s příslušenstvím

Nakoupené vybavení budeme využívat ve službě sociální rehabilitace, při každodenní práci s klienty této služby. A to především v rámci těchto aktivit:

  • ke stimulaci hmatového vnímání, rozvoji jemné motoriky a koordinace pohybů (s vazbou na navazující nácviky Braillova písma, přesnou manipulaci s předměty, kompenzačními pomůckami, v rámci sebeobsluhy – tkaničky, knoflíky, apod.)
  • k nácviku techniky vyhmatávání
  • v arteterapii a artefiletice
  • k rozvoji a zpřesnění prostorové orientace v okolním prostředí, v budově, ale také na obrazovce monitoru
  • k získání lepší představy při nácviku trasy s klientem v neznámém prostředí
  • k nácviku podpisu a psaní
  • ke skupinovým aktivizačním činnostem v oblasti kreativních dílen (poklopovou keramickou pec), k možnosti vlastní tvorby a ztvárnění předmětů z keramiky i běžnou kresbou na papír
  • nácvik obsluhy reliéfní tepelné tiskárny pro vlastní použití v domácím prostředí

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu kontaktujte Mgr. Radima Miklase, 777 574 327, e-mail: radim.miklas@kafira.cz

 

Výstupy projektu: Očekáváme, že realizace projektu podpoří 40-50 osob, které mohou zakoupené vybavení využívat.

 

 

Projekt finančně podpořili:Moravskoslezský krajNadace profesora Vejdovského

 

 

 

 

Přizpůsobení