Projekt / grant

Dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19

Dotace je určena na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy je zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID_19, případně za mimořádné pracovní nasazení v rámci poskytování sociálních služeb.

 

Dotace ve výši 414 920 Kč.

Místo realizace: Moravskoslezský kraj

Termín realizace projektu:  od 13.03.2020 do 30.11.2020

 

Projekt je realizován za pomoci Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přizpůsobení