Projekt / grant

Dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C)

Dotace na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění COVID_19 dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a to formou mimořádného
dotačního titulu, vztahujícího se k období II. vlny epidemie onemocnění COVID19.

 

Dotace ve výši 343 867 Kč.

Místo realizace: Moravskoslezský kraj

Termín realizace projektu:  od 01.10. 2020 do 28.02. 2021

 

Přizpůsobení