Projekt / grant

Automobil pro terénní práci s klienty se zrakovým a kombinovaným postiženým

Projektu byla poskytnuta investiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu v rámci dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022.

 

Investiční dotace ve výši  300 000 Kč

Místo realizace služby: Nový Jičín

Termín realizace projektu:  od 1.1.2022 do 30.06.2023

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj  

 

 

 

Spolufinancování projektu ve výši 75 000 Kč: Hyundai Transys  

 

 

 

 

Přizpůsobení