Projekt / grant

Automobil pro terénní práci

Cíl projektu: zakoupení osobního automobilu pro zajištění terénní formy Sociální rehabilitace KAFIRA o.p.s., ve středisku v Novém Jičíně, kterou využívají děti a dospělí se zrakovým postižením nebo zrakovým postižením v kombinaci s jiným druhem postižení, poruchou, vadou či nemocí.

 

Zakoupený automobil bude využíván pouze pracovníky v přímé práci s uživateli k zajištění činností služby poskytované v terénu, ale také k dalším aktivitám, které jsou součástí služby.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou děti od 7 let, dospělí a senioři se zrakovým postižením nebo zrakovým kombinovaným postižením, kdy rozsah zrakového postižení je od slabozrakosti až po úplnou nevidomost, přidruženým postižením může být jak postižení sluchové, tak mentální, tělesné či jiná nemoc, porucha, vada.

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. v Novém Jičíně, působnost v rámci okresu Nový Jičín.

 

Doba realizace projektu: 1. 6. 2017 – 30. 6. 2018

 

Aktivity Sociální rehabilitace poskytované v terénu, u kterých budou pracovníci zakoupený automobil využívat:

  1. nácvik práce s kompenzační pomůckou potřebnou v budoucí nebo současné práci
  2. nácviky práce s počítačem a internetem na úrovní běžného uživatele
  3. individuální případová práce
  4. nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu
  5. asistence na pracovišti
  6. přímého vyhledávání vhodných pracovních míst na trhu práce
  7. vzdělávání pracovníků v přímé práci s cílovou skupinou

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, kontaktujte Milenu Proskeovou, 777 574 364, e-mail: info@kafira.cz

 

 

Projekt finančně podpořili: 

 

Moravskoslezský kraj

 

 

 

 

 

 

 

Nadace ČEZ

 

Přizpůsobení