Projekt / grant

Automobil pro terénní práci se zrakově postiženými osobami

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

„Automobil pro terénní práci se zrakově postiženými osobami“

Projektu byla poskytnuta investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019.

Investiční dotace ve výši 300 000 Kč.

Místo realizace: Moravskoslezský kraj

Termín realizace projektu: 1.2.2019 – do 30.06.2020

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj a Nadace ČEZ

 

 

Přizpůsobení