Projekt / grant

Automobil pro terénní práci s klienty se zrakovým postižením – Ostrava a okolí

Dotace je poskytována v souladu s Programem na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní
z hazardních her (Loterií) pro rok 2023 a Podmínkami pro oblast Loterie, schválenými usnesením
Zastupitelstva města Ostravy č. 0211//ZM2226/6 ze dne 22.03.2023.

Investiční účelová dotace ve výši:  120 000 Kč

Místo realizace projektu: statutární město Ostrava a širší správní obvod

Doba realizace projektu: 22.03.2023– 30.06.2024

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Přizpůsobení