Projekt / grant

Automobil pro terénní práci s klienty se zrakovým postižením – Opava a okolí

Automobil pro terénní práci s klienty se zrakovým postižením – Opava okolí v grantovém řízení Neziskovky

Investiční dotace ve výši 100 000 Kč.

Místo realizace: Opava

Termín realizace projektu: 4.4.2023 – do 3.4.2024

Projekt finančně podpořili: Nadace ČEZ

Přizpůsobení