Projekt / grant

Automobil pro terénní práci s klienty se zrakovým a kombinovaným postiženým

Projektu byl poskytnut dar na dofinancování koupě automobilu, který bude využíván k zajištění terénní práce, k podpoře soběstačnosti klientů se zrakovým a kombinovaným postižením, vč. nevidomých.

Dar ve výši  75 000 Kč

Místo realizace služby: Nový Jičín

Termín realizace projektu:  od 1.1.2022 do 30.06.2023

 

Projekt finančně podpořili: Hyundai Transys  

 

 

Přizpůsobení