Projekt / grant

Automobil pro terénní práci s klienty se zrakovým postižením – Ostrava a okolí

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023 v rámci dotačního titulu KSS 4/23

Investiční dotace ve výši 300 000,-Kč

Místo realizace: Ostrava a okolí

Termín realizace projektu:  od 1.1.2023 do 30.06.2024

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení