Projekt / grant

Asistivní technologie a kompenzační pomůcky pro kvalitní život zrakově postižených

Projekt na pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s klienty ve střediscích KAFIRA o.p.s.

Výstupem projektu je pořízení asistivní technologie a KP pro zrakově postižené, pro usnadnění práce s PC, telefonem – čtečka s hlasovým výstupem textReado Move, ruční lupy apod.

Neinvestiční dotace ve výši 30 100 Kč.

Místo realizace: Moravskoslezský kraj

Termín realizace projektu:  od 01.01.2020 do 31.12.2020

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

 

 

Přizpůsobení