Projekt / grant

Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z Frýdku –Místku a okolí

Projektu byla poskytnuta neinvestiční dotace realizaci dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb 2020.

Neinvestiční dotace ve výši  350 000 Kč

Místo realizace služby: Frýdek-Místek

Termín realizace projektu:  od 1.1.2020 do 31.12.2020

Projekt finančně podpořili: Statutární město Frýdek-Místek

 

 

Přizpůsobení