Novoroční sbírka s FÆNCY FRIES

Díky podpoře sítě nejlepších hranolkáren v České republice jsme mohli spustit veřejnou sbírku pro podporu našich zrakově postižených klientů z řad dětí i dospělých. Hranolkárny FÆNCY FRIES najdete v následujících městech:

Děkujeme tímto vše za vaše příspěvky a zároveň FÆNCY FRIES za jejich podporu naší činnosti.

Přizpůsobení