„Nebuď na to sám“ aneb sociální služby trochu jinak

„Dne 21. září 2023, se na Masarykově náměstí v Novém Jičíně uskutečnila prezentace naší služby KAFIRA spolu s dalšími dvaceti poskytovateli sociálních a přidružených služeb.

Hlavním záměrem této akce bylo přiblížit veřejnosti každodenní realitu lidí, kteří pečují o osoby s postižením. Byli jsme příjemně překvapeni, jaký zájem veřejnosti vzbudily naše služby, zaměřené na podporu zrakově postižených. Společně jsme vytvořili prostředí plného porozumění a vzájemné podpory, což posílilo sounáležitost a vzájemný respekt mezi lidmi s různými životními situacemi. Tímto způsobem jsme společně otevřeli dveře k větší integraci, spolupráci a sounáležitosti mezi zdravými jednotlivci, těmi se zdravotním postižením a obecně se všemi v Novém Jičíně a okolí“

 

Přizpůsobení