KAFIRA BLÍŽE K VÁM

Krnov a Rýmařov 14.06.2021

Krnov a Rýmařov, tyto města jsou pro naše klienty relativně vzdálené od našeho střediska v Opavě, tak jsme se rozhodli přijet za vámi a seznámit vás s nabídkou našich služeb, kompenzačních pomůcek a možnou pomocí v rámci naší terénní služby.

Před krnovskou radnicí se setkáme v pondělí 14. června od 9.00 do 12.00 hodin a v Rýmařově u radnice od 13.00 hodin.

Těšíme se společné setkání.

Přizpůsobení