Jsme členem APSS ČR

KAFIRA o.p.s. se od června letošního roku stala členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Je nezávislým spolkem právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby.

Svoji činnost vyvíjí především tím, že:

  • zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb;
  • zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům;
  • reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů;
  • vyvíjí studijní, dokumentační, informační, vzdělávací a expertní činnost.
Přizpůsobení