Vánoční kreativní dílny pro děti

Letošní kreativní dílny, které se konaly 7. 12. 2018 pro naše klienty finančně podpořil Rotary Club Ostrava City

Díky nim naši klienti (děti se zrakovým a kombinovaným postižením) a jejich rodiny z Moravskoslezského kraje mohli příjemně a kreativně strávit vánoční čas.

Přizpůsobení