REKONDIČNÍ POBYT S VODICÍMI PSY II.

Posláním a hlavní úlohou vodícího psa je provázet svého zrakově postiženého pána bezpečně všemi nástrahami jejich soužití a pomáhat mu v orientaci.

Pobytová aktivizační akce ve dnech 26. února až 27. února 2020 ve Škole pro výcvik vodících psů v Brně.

Vodící pes je pro svého pána každodenním průvodcem a partnerem, připraveným pomáhat 24 hodin denně. Pomáhá mu při zvládání bezpečného pohybu v exteriérech i interiérech, provází ho po rušných ulicích velkoměsta, jako po cestách malých vesnic, po silnici, v parku, v prostředcích hromadné dopravy, ale i v přírodě. Vodící pes však tak jako lidé občas zapomínají a je potřeba si občas připomenout jak s ním správně pracovat a jak o něj pečovat.

 

Akce je hrazena z fondu programu TESCO – Vy rozhodujete my pomáháme

Přizpůsobení