Projekt / grant

Zvyšujeme kvalitu služeb pro osoby se zrakovým postižením v MSK

Projektu byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018.

Účelem projektu je minimalizování handicapu lidí s očními vadami pomocí kompenzačních pomůcek. Člověk s oční vadou je na trhu práce značně znevýhodněný a přitom s vhodnou kompenzační pomůckou se jeho handicap dá minimalizovat natolik, že je zaměstnatelný. Samozřejmě toto platí jen u konkrétních zrakových vad. Oční lékaři ani samotné prodejny kompenzačních pomůcek se na výběr těch vhodných nezaměřují nebo jsou daleko (Olomouc, Praha). Lidé s očními vadami nejsou většinou v optimální finanční situaci a daleká cesta je zase jen zatíží nejen finančně, ale i fyzicky vzhledem ke snížené prostorové orientaci díky handicapu. ÚP zakoupení pomůcky finančně podporuje, avšak v pětiletém intervalu, proto je maximálně žádoucí, aby si člověk vybral tu kompenzační pomůcku, která s největší pravděpodobností bude vyhovovat nejen jeho oční vadě, ale také schopnostem na její ovládání a potřebám jejího využívání. Proto chceme základní pomůcky pro tento výběr a nácvik pořídit v rámci projektu.

Druhým účelem projektu je splnění požadavku §111 a §116 zákona 108/2006 o sociálních službách, tzn. zajištění dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách.

Zákon ukládá povinnost zajištění dalšího vzdělávání pracovníků všem poskytovatelům sociálních služeb bez rozdílu, neziskové organizace však nemají garantovány finanční prostředky na jeho realizaci. Chceme, aby další vzdělávání našich zaměstnanců bylo nejen zákonnou povinností, ale bylo také efektivním a systematickým nástrojem pro profesní a osobní rozvoj našich pracovníků. Proto kurzy vybíráme nejen podle ceny, ale hlavně podle anotací a lektora. Není pravidlem, že drahý kurz je i dobrým kurzem, ale často bohužel nejlevnější kurzy nenaplní naše očekávání. Proto bychom chtěli v rámci tohoto projektu zrealizovat školení, která nemusí být nutně nejlevnější, ale splní náš zásadní požadavek – budou ku prospěchu pracovníkovi, potažmo klientovi, službě i organizaci.

Termín realizace projektu: 1.1.2018 – do 31.12.2018

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

 

Přizpůsobení