Projekt / grant

Zraková stimulace a reedukace zraku jako aktivizační a motivační prvek osob se zrakovým postižením

Cíl projektu: Cílem projektu je nákup kompenzačních, stimulačních a dalších pomůcek a zařízení pro zkvalitnění každodenní práce s klienty se zrakovým postižením.

Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku: přenosná kamerová lupa, speciální pomůcky na vyšetření zbylých zrakových funkcí, optické pomůcky, tyflodidaktické pomůcky

Doba realizace projektu: do 31. 12. 2018

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. ve Frýdku-Místku

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Frýdek-Místek:

 

Přizpůsobení