Projekt / grant

Život ve tmě a v tichu

Název projektu: Život ve tmě a v tichu

 

Cíl projektu: zvýšení povědomí u laické veřejnosti o možnostech a dovednostech osob nevidomých (vč. prakticky nevidomých) a hluchoslepých, a o jejich způsobech zvládání každodenních situací ve společnosti.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: Projekt se primárně zaměřuje na laickou veřejnost především tvořenou dětmi od 3 do 19 let, osloví ale také dospělé jedince a seniory. Konkrétně se projekt zaměří na tyto skupiny:

  • děti v mateřských školách
  • děti na prvním a druhém stupni základních škol
  • studenti středních škol
  • dospělí – klienti pobytových zařízení, pracovníci těchto zařízení

Nepřímý přínos z realizace projektu však budou mít i lidé se zrakovým postižením a lidé s kombinovaným smyslovým postižením – zrakovým a sluchovým, a to v oblasti jejich sociálního začlenění a přijetí ve společnosti (škole, pobytovém zařízení, ale i v běžném životě).

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 595, nebo terén v rámci obcí s rozšířenou působností: Frýdek-Místek, Třinec, Jablunkov, Český Těšín, Karviná, Havířov a Ostrava.

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

 

Aktivity projektu:

Cíl projektu je naplňován prostřednictvím realizace zážitkových přednášek a workshopů v mateřských školách, základních a středních školách a pro klienty a pracovníky pobytových zařízení v průběhu celého roku 2016.

Zážitkové přednášky a workshopy jsou vždy přizpůsobené věku účastníků i velikosti skupiny, pro kterou jsou realizovány.

Délka přednášek a workshopů je u dětí v MŠ 45-50 min, u dětí na prvním stupni ZŠ 45-60 min, děti na druhém stupni ZŠ, SŠ a dospělé 60-90 minut. Vedou je dva zkušení lektoři – lektorka s kvalifikací speciálního pedagoga, která pracuje ve společnosti KAFIRA o.p.s., druhým lektorem je klient Sociální rehabilitace KAFIRA o.p.s., který má velmi těžké zrakové a sluchové postižení, v minulosti pracoval v organizaci LORM – společnosti pro hluchoslepé.

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, nebo v případě zájmu o účast v projektu, kontaktujte, Mgr. Lenku Platošovou, speciálního pedagoga, 777 246 385, e-mail: lenka.platosova@kafira.cz

 

Zhodnocení projektu a jeho výstupy: zhodnocení projektu s jeho výstupy bude zveřejněno do 1 měsíce po ukončení projektu

 

Projekt finančně podpořili:

Moravskoslezský kraj

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení