Projekt / grant

Vzdělávací kurzy pro osoby se zrakovým postižením v oblasti využití moderních technologií/zajištění vzdělávacích kurzů pro osoby se zrakovým postižením

Název projektu: Vzdělávací kurzy pro osoby se zrakovým postižením v oblasti využití moderních technologií/Zajištění vzdělávacích kurzů pro osoby se zrakovým postižením

 

Cíl projektu: zajištění kurzů pro občany Moravskoslezského kraje se zrakovým postižením nebo zrakovým kombinovaným postižením, v oblasti využívání moderních technologií.

 

Jedná se o tyto kurzy:

  1. nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi osobního počítače, vč. kurzu nácvik psaní všemi deseti,
  2. navazující kurzy zvyšující počítačovou gramotnost a ovládání informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) s využitím digitálních kompenzačních pomůcek.

 

Tímto projektem chceme zajistit uvedené kurzy po technické stránce, protože dosavadní vybavení pro uvedené kurzy je nedostačující, vyžaduje nutnou obnovu a doplnění SW vybavení, aby bylo možné přijmout další zájemce do kurzů.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou děti od 7 let a dospělí se zrakovým postižením nebo zrakovým kombinovaným postižením, kteří současně využívají službu Sociální rehabilitace v naší organizaci.

 

Místo realizace projektu: všechny regionální pobočky KAFIRA o.p.s.

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

 

Aktivity projektu:

  • Zakoupení digitálního čtecího přístroje pro nevidomé s hlasovým výstupem
  • Zakoupení SW vybavení MS Office 2016
  • Zakoupení přídavného čtecího zařízení HT Sofie
  • Zakoupení hlasové syntézy Zuzana
  • Realizace výše uvedený kurzů

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, nebo v případě zájmu o zapojení do projektu (uvedených kurzů), kontaktujte Mgr. Danielu Horákovou, metodika, 777 574 369, e-mail: daniela.horakova@kafira.cz

 

Zhodnocení projektu a jeho výstupy: zhodnocení projektu s jeho výstupy bude zveřejněno do 1 měsíce po ukončení projektu

 

Projekt finančně podpořili:

Moravskoslezský kraj

 

Projekt je realizován za finanční pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu se sbírky Světluška v rámci grantového

programu Technologie se Světluškou. Výše nadačního příspěvku je 70 000,-Kč

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení