Projekt / grant

Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zrakovým postižením

Neinvestiční dotace ve výši 300 000 Kč na projekt „Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zrakovým postižením“

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s., Nádražní 1110/44, 702 00 Moravská Ostrava a Karviná

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019– 31. 12. 2019

 

Projekt finančně podpořili: Statutární město Ostrava

 

Přizpůsobení