Projekt / grant

Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zrakovým postižením

Název projektu: Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zrakovým postižením

 

Cíl projektu: Záměrem projektu je vyrovnávání příležitostí osob se zrakovým postižením v oblasti trávení volného času a sociálního začlenění prostřednictvím nabídky pravidelných i jednorázových aktivizačních činností přizpůsobených jejich možnostem. Dalšími oblastmi, které chce projekt podpořit, je vyrovnání přístupu těžce zrakově handicapovaných osob v oblasti jazykového vzdělávání nabídkou kurzu angličtiny a v oblasti pracovního začlenění, konkrétně při udržení práce podporou asistenta na pracovišti.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: pro děti od 7 let a dospělé bez omezení věku se zrakovým nebo kombinovaným zrakovým postižením

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. v Ostravě, Nádražní 44

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

 

Aktivity projektu:

Nabízeny jsou:

  • Jednorázové aktivizační činnosti (poznávací, sportovní, kulturní výlety)
  • Opakující se aktivizační činnosti – sportovní klub (zvuková střelba, showdown a další aktivity), kreativní dílny
  • kurzy angličtiny – roční kurzy různých úrovní, vedeny individuálně i v malých skupinkách
  • podpora pracovního asistenta na novém pracovišti u uživatele naší služby Sociální rehabilitace

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, nebo v případě zájmu o účast v projektu, kontaktujte, Mgr. Kristýnu Weineltovou, vedoucí střediska, 777 574 362, kristyna.weineltova@kafira.cz, nebo Mgr. Radima Miklase, lektora sociální rehabilitace, 777 574 327, e-mail: radim.miklas@kafira.cz.

 

Zhodnocení projektu a jeho výstupy: zhodnocení projektu s jeho výstupy bude zveřejněno do 1 měsíce po ukončení projektu

 

Projekt finančně podpořili:

Statutární město Ostrava

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení