Projekt / grant

Sociální rehabilitace

Cíl projektu: Cílem projektu je nákup kompenzačních, stimulačních a dalších pomůcek a zařízení pro zkvalitnění každodenní práce s klienty se zrakovým postižením.

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. v Ostravě, Nádražní 1110/44, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz (ambulantní forma), statutární město Ostrava a širší správní obvod (terénní forma)

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

Přizpůsobení