Projekt / grant

Rozvoj terénních sociálních služeb – KAFIRA, středisko Opava

Projekt si klade za cíl vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb neziskové organizace KAFIRA o.p.s. ve středisku Opava.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb KAFIRA o.p.s. ve středisku Opava. Středisko Opava poskytuje své služby formou ambulantní a terénní služby. Terénní forma služby pokrývá především okres Opava a Bruntál. Realizací projektu dojde k výraznému zvýšení fluktuace a dojezdu mezi pracovníky a klienty. Zvýšení možnosti dojezdu na jednotlivá místa dojde k maximalizaci poskytování služeb v kraji a efektivnější organizaci práce s potřebným vybavením.

Cíle projektu je dosaženo nákupem dvou vozidel pro poskytování terénní sociální služby a zakoupením vybavení určeného pro zkvalitnění poskytované ambulantní formy sociální služby.

Projekt ROZVOJ TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – KAFIRA, STŘEDISKO OPAVA je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace projektu: 2017-2018

 

Přizpůsobení