Projekt / grant

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Projektu byla poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu „MTZ služby sociální rehabilitace poskytované osobám se zrakovým postižením – středisko Opava.

Neinvestiční dotace ve výši  300 000 Kč

Místo realizace služby: Opava

Termín realizace projektu:  od 1.1.2020 do 31.12.2020

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení