Projekt / grant

Pomůcky a další vybavení sociální rehabilitace KAFIRA o.p.s. Ostrava

Cíl projektu: Cílem projektu je nákup kompenzačních, stimulačních a dalších pomůcek a zařízení pro zkvalitnění každodenní práce s klienty se zrakovým postižením.

 

Nakoupené vybavení umožní:

  1. Rozvíjet orientaci v prostoru, stabilitu a koordinaci pohybů, které jsou důležité v navazujících nácvikových kurzech sociální rehabilitace
  2. Stimulovat vnímání kompenzačními smysly (hmat, sluch)
  3. Zlepšovat koncentraci a jemnou motoriku, které jsou nezbytné při vykonávání běžných činností, ale také při řešení nenadálých situací při samostatném pohybu v terénu
  4. Zpřístupňovat psané a tištěné dokumenty využívané ve službě sociální rehabilitace
  5. Názorně vysvětlit příčiny sníženého nebo patologického zrakového vnímání
  6. Nácvik přípravy stravy

 

Pro koho je určen/cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou děti od 7 let, dospělí a senioři se zrakovým postižením nebo zrakovým kombinovaným postižením, kdy rozsah zrakového postižení je od slabozrakosti až po úplnou nevidomost, přidruženým postižením může být jak postižení sluchové, tak mentální, tělesné či jiná nemoc, porucha, vada.

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. v Ostravě, působnost v rámci okresu Ostrava a Karviná

 

Doba realizace projektu: 10. 4. 2018 – 31. 12. 2018

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, kontaktujte Mgr. Danielu Horákovou, mob.: 777 574 369, e-mail: info@kafira.cz

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy: 

Přizpůsobení