Projekt / grant

Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021

Podpora služeb sociální prevence

Neinvestiční dotace ve výši 4 586 000 Kč.

Místo realizace: Moravskoslezský kraj

Termín realizace projektu:  do 31.12.2021

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení