Projekt / grant

Podpora služeb sociální prevence 3

Moravskoslezský kraj pověřuje příjemce výkonem služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb kraje.

Závazek s dopadem: území Moravskoslezského kraje

Termín Závazku veřejné služby: 1.1.2021 – do 31.12.2023

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

 

Přizpůsobení