Projekt / grant

Podpora pracovního začlenění osob se zrakovým postižením – okres Ostrava a Karviná

Místo realizace projektu: okres Ostrava a Karviná

Doba realizace projektu: do 31. 12. 2018

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení