Projekt / grant

Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

Název projektu: Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

 

Cíl projektu: zakoupení kompenzačních pomůcek pro zajištění kvalitní sociální práce v rámci Sociální rehabilitace KAFIRA o.p.s., ve středisku Ostrava, kterou využívají děti a dospělí se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou děti od 7 let a dospělí se zrakovým postižením nebo zrakovým kombinovaným postižením, kdy rozsah zrakového postižení je od slabozrakosti až po úplnou nevidomost, přidruženým postižením může být jak postižení sluchové, tak mentální, tělesné či jiná nemoc, kteří současně využívají službu Sociální rehabilitace v naší organizaci.

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. v Ostravě, Nádražní 44.

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

 

Aktivity projektu:

  • Zakoupení těchto pomůcek: digitální zvětšovací lupa s podporou hlasového výstupu s přídavným čtecím zařízením Sophie, kamerová zvětšovací lupa
  • Zavedení zakoupených pomůcek do poskytované služby, např. k těmto činnostem: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek), nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, kontaktujte, Mgr. Danielu Horákovou, metodika, 777 574 369, e-mail: daniela.horakova@kafira.cz

 

Zhodnocení projektu a jeho výstupy: zhodnocení projektu s jeho výstupy bude zveřejněno do 1 měsíce po ukončení projektu

 

Projekt finančně podpořili:

Moravskoslezský kraj

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení