Projekt / grant

Automobil – nezbytný pomocník

Název projektu: Automobil – nezbytný pomocník

 

Cíl projektu: zakoupení osobního automobilu pro zajištění terénní formy Sociální rehabilitace KAFIRA o.p.s., středisko Ostrava, kterou využívají děti a dospělí se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: děti od 7 let a dospělí se zrakovým postižením nebo zrakovým kombinovaným postižením, kteří využívají terénní formu sociální rehabilitace

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. v Ostravě, Nádražní 44, a terén v rámci obcí s rozšířenou působností: Ostrava, Karviná, Havířov, Bohumín, Orlová

 

Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2016

 

Aktivity projektu:

Zakoupení automobilu a jeho využívání pro terénní práci pracovníků poskytující službu sociální rehabilitace.

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, kontaktujte, Mgr. Danielu Horákovou, metodika, 777 574 369, daniela.horakova@kafira.cz.

 

Zhodnocení projektu a jeho výstupy: zhodnocení projektu s jeho výstupy bude zveřejněno do 1 měsíce po ukončení projektu

 

Projekt finančně podpořili:

Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava, z odvodů loterií a jiných podobných her

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení