VÝUKOVÝ PROGRAM PRO MUNICIPALITY

Zažij si den poslepu

Kurz pro veřejnou správu, úřady a instituce

Profesionální přístup úředníků ke zdravotně handicapovaným klientům (zejména ke zrakově postiženým):

Cílem je zprostředkování základních informací o životě lidí s těžkým zdravotním postižením včetně osobní zkušenosti, osvojení si vhodných dovedností a přístupů ke klientům s handicapem (zejména se zrakovým postižením) vedoucích k bezproblémovému, bezpečnému a důstojnému projednání jejich úředních záležitostí.

Naučíte se a zvládnete specifika komunikace se zdravotně hadicapovanými klienty a prakticky si vyzkoušíte konkrétní techniky této komunikace.

Kurz je veden prezenční tréninkovou formou.

PROGRAM:

 • Podání základních informací
  • chůze s průvodcem (držení, postoj)
  • držení bílé hole
  • techniky chůze s bílou holí
 • Praktická část
  • chůze s holí a průvodcem (vždy dva účastníci s asistencí KAFIRA)
   • chůze přes přechod pro chodce
   • změna směru trasy
   • změny povrchu
   • vchod do budovy, dveře, schody
   • popis místnosti, osobní asistence (odložení kabátu, usazení apod.)
   • doprovod (např. jiná kancelář, výtah, WC apod.)
  • nácvik podpisu s šablonkou
  • nalévání nápojů s „hladinkou“
 • Předvedení simulačních brýlí k tzv. navození očních vad
 • Prezentace vybraných kompenzačních pomůcek (VPN, Colorino, „mluvící“ hodinky, ect.)
 • Ukázka práce s NVDA, zvukovou mapou, Braillovo písmo (štítky a značení)

Pro bližší informace kontaktujte vedoucí lektorku Jaromíru Čubokovou: tel.: 777 574 368

zažij si den poslepu

Přizpůsobení