AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ZAŽIJ SI DEN POSLEPU

Zažij si den poslepu

Akreditovaný kurz pro veřejnou správu, úřady, instituce, sociální služby, školy a další

ČÍSLO AKREDITACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR UDĚLENÉ VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU: A2019/0004-SP/PC/PP

V rámci kurzu se účastníci seznámí se základy práce s lidmi s těžkými očními vadami až po nevidomost včetně základních kompenzačních pomůcek pro tyto osoby. Sami na sobě si s klapkami na očích prakticky vyzkouší pomůcky pro sebeobsluhu, dále pomůcky pro zvětšování a podbarvování písma, Braillovo písmo atd.. V rámci praktické části kurzu si dále účastníci osvojí i základní prvky prostorové orientace, průvodcovství a prodiskutují možné úpravy prostředí pro slabozraké a nevidomé občany, např. klienty pobytových sociálních služeb. V závěru kurzu budou účastníci seznámeni s možnostmi sociální podpory pro osoby s těžkými vadami zraku, možnostmi nároků na získání kompenzačních pomůcek a s příklady vhodných aktivizačních technik včetně multismyslové stimulace. Na vlastním příběhu hosta – nevidomého člověka s vodícím psem budou frekventanti kurzu moct více pochopit pocity a potřeby lidí s těžkým očním handicapem a uvědomit si, jaký druh a způsob pomoci těmto lidem nabídnout.

Účastník kurzu po jeho absolvování se základně orientuje, v principech chování ke slabozrakému či nevidomému, resp. ví jak ho oslovit a nabídnout podporu či pomoc a jak tuto poskytnout na základní úrovni. Dále účastník získá přehled o nejběžnějších pomůckách, které lidem se zrakovým handicapem mohou pomoct v běžném životě a to jak v oblasti sebeobsluhy, tak při běžných denních činnostech – od čtení, dívání se na televizi až po aktivizační hry. Účastník se v rámci kurzu naučí se základními pomůckami také pracovat a získá přehled, které pomůcky jsou pro koho vhodné, jak a kde se dají zajistit a v jakých cenových relacích. K neméně důležitým dovednostem získaným během kurzu patří osvojení si základních pocitů nevidomých, kteří jsou odkázáni na pomoc jiné osoby v neznámých situacích a v neznámém prostředí.

 

Cílová skupina uživatelů sociálních služeb:  osoby s převažujícím smyslovým postižením, zaměstnanci sociálních služeb.

Jiná cílová skupina uživatelů:  úředníci na sociálních odborech magistrátů a městských úřadů

Rozsah kurzu: 8 hodin

 

Kontaktní osoba:

Ing. Marie Chlebusová

Tel.: 777 574 042, email: marie.chlebusova@kafira.cz

Přizpůsobení